PHIẾU ÔN TẬP NGHỈ DỊCH COVID - 19

Đăng lúc: 15:59:17 04/05/2020 (GMT+7)

Môn: TOÁN – LỚP 4

 TRƯỜNG TIỂU HỌC         PHIẾU ÔN TẬP NGHỈ  DỊCH COVID - 19

  TRUNG SƠN II                             (Ngày 20 tháng 4 năm 2020)       

 

Môn: TOÁN – LỚP 4

A.   PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện yêu cầu của bài tập.

Câu 1: Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 và 5 là:

A.  29 214                 B. 35 305                  C.  53 410                  D.  60 958

Câu 2: Kết quả của phép nhân 263 x 203 là:

A. 53 839                  B. 53 389                 C. 53 839                    D.  53 983

Câu 3: 10 dm2 2cm2 = ......cm2        

A.  1002 cm2           B.    102 cm2             C.  120 cm2              D. 1200 cm2    

Câu 4: 358tạ + 482 tạ =……tấn  ?   

A. 83                       B. 84                         C.  73                      D. 804               

Câu 5: Giá trị của biểu thức 134 x 101 – 134 là: 

A.134                      B. 1340                      C. 1304                  D.13400

Câu 6: Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là:   

A.     AB và AD; BD và BC.

B.     BA và BC; DB và DC.

C.    AB và AD; BD và BC; DA và DC.

D.   AB và AD; BD và BC; DA và DC; BA và BC

             Description: De thi cuoi hoc ki 1 lop 4 mon Toan - TH Diep Nong nam 2015

Câu 7:  Ở một làng nọ có một gia đình có ba người con trai. Mỗi người con trai đều có một người chị gái và một người em gái. Các bạn thử đoán xem gia đình đó có mấy người con?

  A. 5 người             B. 6 người                      C. 7 người                D. 8 người

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 8:  Đội Một  trồng  được 45 cây, Đội Hai trồng  được 49 cây. Đội Ba trồng được số cây bằng trung bình cộng số cây của Đội Một và Đội Hai đã trồng. Hỏi cả ba Đội trồng  được bao nhiêu cây?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..........        ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Câu 9: Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu  học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..........        ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Câu 10: Trung bình cộng của hai số là 18; hiệu của hai số là 6. Tìm  hai số đó 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..........        ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Từ khóa bài viết:

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
9518